Like a pimp

Like a pimp

My lord these mountains!

My lord these mountains!

at Li River, Yangshuo, Guilin

at Li River, Yangshuo, Guilin

at Li River, Yangshuo, Guilin

at Li River, Yangshuo, Guilin

Fish spa (at Li River, Yangshuo, Guilin)

Fish spa (at Li River, Yangshuo, Guilin)

Writer, Cyclist, Travler and Smoothie Enthusiast